Hjem » Nyheder » Mellemamerika Komiteen fordømmer den nicaraguanske regerings vold mod civilbefolkningen

Mellemamerika Komiteen fordømmer den nicaraguanske regerings vold mod civilbefolkningen

  • af
Nicaragua 2018 MAK

Mellemamerika Komiteen fordømmer på det kraftigste de voldelige og fatale angreb på fredelige demonstranter, som Præsident Daniel Ortega og hans regering har udsat det nicaraguanske folk for, siden d. 18. april 2018. På nuværende tidspunkt er mere end 140 døde, over 1.000 er sårede og dusinvis er ’forsvundet’, hovedsageligt unge studerende, som følge af vold og skud fra politiet og væbnede grupper, der støtter regeringen.

Mellemamerika Komiteen støtter op om den brede, folkelige bevægelse, anført af landets studerende, og understreger behovet for at genskabe en retsstat, stærke demokratiske institutioner, et øget råderum for civilsamfundet, frie valg og politisk pluralitet i Nicaragua. Mellemamerika Komiteen opfordrer til dialog og understreger samtidig, at Nicaraguas fremtid skal formuleres af det nicaraguanske folk.

Mellemamerika Komiteen støtter oppositionens fortsatte brug af fredelige metoder, herunder vejspærringer, som et legitimt middel for en ubevæbnet befolkning til at beskytte sig og skabe økonomisk pression.

Mellemamerika Komiteen kræver en øjeblikkelig indstilling af alle former for undertrykkelse og vold, og at politiet genoptager deres rolle som beskytter af civilbefolkningen, med respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder. Vi fordømmer regeringens kriminalisering af den civile bevægelse og intimideringen af den frie presse. Der er behov for hurtigst muligt at etablere en uafhængig undersøgelse af begivenhederne.

Mellemamerika Komiteen opfordrer til, at den danske regering og de danske, politiske partier aktivt støtter op om Europa-Parlamentets resolution af 31. maj 2018, der fordømmer Ortega-regeringens angreb mod civilbefolkningen og henstiller til, at den nicaraguanske regering implementerer anbefalingerne fra Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission.EU’s samarbejdsaftale med de mellemamerikanske lande om handel og udvikling forudsætter et fungerende demokrati og overholdelse af menneskerettighederne.

Vedtaget på Mellemamerika Komiteens ekstraordinære generalforsamling i København, 12. juni 2018

Kontakt: Amalie Thygesen, medlem af forretningsudvalget
Telefon: 28192988
E-mail: info@makomiteen.dk        

En español 

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica condena la violencia contra la población civil por parte del gobierno de Nicaragua

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica condena fuertemente los ataques violentos y letales contra manifestantes pacíficos, que desde el 18 de abril el Presidente Daniel Ortega y su gobierno han sometido el pueblo Nicaragüense. Hasta la fecha hay más de 140 muertos, más de 1.000 heridos y docenas de desaparecidos, en su mayoría jóvenes estudiantes, como consecuencia de actos violentos por parte de la policía y grupos armados afines al gobierno.

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica apoya el movimiento amplio y popular, con los estudiantes al frente, e insiste en la necesidad de restablecer un estado de derecho, instituciones democráticas fuertes, espacios amplios para la sociedad civil, elecciones libres y pluralidad política. Urgimos el dialogo y subrayamos al mismo tiempo que el futuro de Nicaragua será decidido por el pueblo nicaragüense. 

El Comité Danés de Solidaridad con Centroaméricarespalda que la oposición siga utilizando métodos pacíficos de lucha, inclusivo tranques, cuales consideramos un método legitimo de defensa por parte de una población desarmada, y de presión económica.

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica exige que se para inmediatamente todas formas de represión y violencia, y que la policía reasuma su papel de protector de la población civil, con respecto a los derechos y libertades de las personas. Condenamos la criminalización del movimiento civil y la intimidación de los medios de comunicación. Urge una investigación independiente de los hechos pasados.

El Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica insta al gobierno danés y los partidos políticos daneses a respaldar activamente la resolución del parlamento de la Unión Europea de 31 de mayo de 2018, condenando la represión a la población civil por parte del gobierno de Ortega. Sugerimos que el gobierno nicaragüense seguirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países de América Central exige democracia funcional y respeto a los derechos humanos.

Aprobado por la asamblea general extraordinaria del Comité Danés de Solidaridad con Centroamérica, en Copenhague, 12 de junio 2018.

Contacto: Amalie Thygesen, miembro del Comité Ejecutivo.
Teléfono: 28192988
Correo electrónico: info@makomiteen.dk