Rejs ud med Mellemamerika Komiteen!

Guatemala 2024

Brigade og solidaritetsarbejde som rejseform

At tage på brigade er en unik rejseform, hvor du sammen med andre unge danskere arbejder frivilligt på projekter i samarbejde med vores lokale partnere. Med brigaden får man et land og et folk ind under huden. 

Solidaritetsbrigaden er for dig som søger at få indblik i et land og en kultur fra flere forskellige vinkler. Ved at deltage bakker du op om de folkelige initiativer og bevægelser i Mellemamerika. På den måde kan du være med til at støtte en social og bæredygtig udvikling i Mellemamerika.

Ordet brigade er et levn fra organisationens første år i 1980’erne hvor mange danskere rejste til Nicaragua på solidaritetsbrigader. Siden har vi i Mellemamerika Komiteen sendt frivillige afsted 1-2 gange om året.

Hvilke rammer?

De overordnede rammer for rejsen er sat på forhånd. Vi sørger for den praktiske planlægning af rejsen, men deltagerne har rig mulighed for at sætte deres præg på turen. Vi ansætter en koordinator, hvis arbejde er at holde styr på alle trådene, men ellers deltager koordinatoren på lige fod med alle andre. Koordinatoren har samtidig et godt kendskab til spansk og kulturen i Mellemamerika.

Hvorfor vælge at tage afsted?

  • Lav frivilligt arbejde.
  • Vær med til at planlægge dit ophold (formål, projekt, aktiviteter osv).
  • Forbedre dit spansk
  • Få et bedre kendskab til politiske, sociale og kulturelle forhold i Mellemamerika.
  • Vær med til at udvise solidaritet med den lokale befolkning i deres kamp for selvbestemmelse, demokrati og menneskerettigheder.
  • Oplev en kulturel udveksling mellem danskere og mellemamerikanere.
  • Ved at tage på brigade får du en oplevelse for livet, erfaringer og venskaber du aldrig vil glemme.
Kribler det i maven for at komme afsted, men mangler du information?
Så skriv endelig til info@makomiteen.dk, hvor vi er klar til at svare på alverdens spørgsmål.

Sidste års tur til Costa Rica

Formålet med turen var at indsamle og formidle oplysninger om migranter og kvindelige aktivister i Costa Rica der kæmper for social retfærdighed, demokrati og frihed for samfundets svagere stillede grupper. Ved at sende en gruppe frivillige fra MAK til Costa Rica vil vi sætte ansigt og kortlægge de mange kvinde- og migrant- drevene netværks og organisationer der er opstået i Costa Rica.

Kontekst for turen:

Antallet af Nicaraguanske migranter i Costa Rica er tårnhøjt, grundet den politiske ustabile situation i Nicaragua siden protesterne startede i april 2018. På nuværende tidspunkt er der mere end 200.000 Nicaraguanere som har søgt asyl i Costa Rica af de i alt godt 400.000 migranter, mange er migreret af andre veje (studier, arbejde, familie og illegalt), som gør at det kan være svært at koble migrationen direkte med den politiske situation i Nicaragua men gennem samtaler med flere grupper migranter fornemmer vi at det er en klar tendens. Alle har valgt den migration som har været muligt. Det er desværre ikke desto mindre en kendsgerning at Nicaraguanere, kvinder som mænd, i Costa Rica oplever stor diskrimination, ulighed, uretfærdighed og ikke mindst kollektive traumer. Det kan man sige blandt andet skyldes det store pres migrationen ligger på den Costa Ricanske stat og lokalområderne. De Nicaraguanske migranter bliver presset ud i uformelle arbejdsforhold, sort arbejde og løndumping. Desuden lever en stor del under fattigdomsgrænsen da de enten har mistet eller fået indefrosset deres midler i Nicaragua, frataget deres titel fra universitetet, eller brugt deres opsparing og hvad de ellers måtte have haft på turen til Costa Rica. Derudover er der meget begrænset information om Nicaragua og migrantsituationen i Costa Rica tilgængelig på dansk.

Vi vil kortlægge de forskellige netværks og initiativer som er opstået i Costa Rica for bedre at kunne målrette vores arbejde i landet.

Hvad skulle brigaden?

Turen består af en kortlægning af de mange forskellige kvinde- og migrantnetværk der findes på tværs af Costa Rica. Gennem samtaler, interviews og portrættering vil vi undersøge hvordan disse netværks operere, organisere sig og hvilke udfordringer og problematikker de står over for. Ved at kortlægge kan vi konkretisere deres budskab og samle stemmer (flere stemmer skaber samlet kan skabe større forandring). Ved at basere kortlægningen på erfaringer og stemmer fra mere end et netværk vil budskabet blive styrket og formidlingen stærkere. Vi vil gøre det muligt for de netværks og organisationer vi besøger i Costa Rica at forblive i kontakt. Helt lavpraktisk vil vi besøge 4-7 netværks og organisationer forskellige steder i Costa Rica, følge dem et par dage (hvis muligt) og interviewe en eller flere om deres oplevelser som migranter i Costa Rica, organisering i civilsamfundet samt ønsker for international solidaritet.

Frivilliggruppen vil under turen indsamle materiale med henblik på at præsentere dette for et dansk publikum efter hjemrejsen. 

Desuden vil de undervejs opdatere sociale medier med billeder og historier fra turen.

Hvad fik de frivillige ud af det?

De frivillig fik en unik oplevelse i felten med indblik i den Costa Ricanske kontekst samt muligheden for at følge migrant kvinders hverdag. Oplevelsen klædte de frivillige på til at indgå i interkulturelle sammenhænge samt give den en øget forståelse for den globale kontekst, syd-nord relationer, magtforhold og kultur. Desuden havde de frivillige opleve at få stor medbestemmelse i planlægningen og eksekveringen af turen hvilket styrkede deres evne til at samarbejde i gruppe og udføre feltarbejde som kan tænkes at gavne dem i deres professionelle eller studie-liv.