Vores arbejde

Mellemamerika Komitéen støtter aktivt kampen for social retfærdighed, selvbestemmelse og menneskerettigheder. Vi udvikler projekter i Mellemamerika sammen med vores lokale partnere og laver oplysningsarbejde i Danmark.

Projektarbejdet i baggrundsgrupperne udgør sammen med brigaderne rygraden i Mellemamerika Komitéen.

Vi tager udgangspunkt i vores partneres idéer

I projekterne er det vigtigt for os, at vi har et ligeværdigt forhold til vores mellemamerikanske samarbejdspartnere. Vores arbejde skal altid tage udgangspunkt i deres hverdag, behov og idéer og fokusere på at støtte dem i deres kamp for social retfærdighed.

Baggrundsgrupperne består af frivillige, der interesserer sig for solidaritetsarbejde, Mellemamerika og det specifikke tema, som deres gruppe arbejder med.

Vi finansierer projekterne gennem civilsamfundspuljen (CISU) og egne indsamlede midler.

Vi laver oplysningsarbejde i Danmark

Udover projektarbejde i Mellemamerika arbejder vi også med oplysningsarbejde i Danmark. Vi har fx lavet en oplysningskampagne om at danske penge er med til at finansiere skadelig minedrift i Guatemala.

Du kan læse om de forskellige projekter nedenfor hvis du scroller videre, eller bruger menuen til at hoppe til det emne der interesserer dig. 

Bondeorganisering

Kalender februar 2020 MAK

Kvindeorganisering

Retten til naturressourcer

Community art

Brigadekoordinering

Aktiviteter i Danmark