Bliv frivillig i en organisation med højt til loftet

MAK er drevet af frivillige, hvilket betyder, at du kan få stor selvbestemmelse og stor læring i de frivilligt baserede projektgrupper. Du kan få direkte indflydelse på alle faserne i et udviklingsprojekt eller indgå i kampagnearbejde. 

Ved at være aktiv i en projektgruppe i MAK kan du få hands-on erfaring inden for udviklingsområdet og du kan få konkret faglig erfaring med projektarbejde, herunder udformning af ansøgninger til donorer, dialog med partnerne i Mellemamerika, samt et godt lokalt kendskab.

Vi er organiseret i en række baggrundsgrupper, der arbejder med forskellige projekter, kampagner osv. Disse kan du læse mere om under vores arbejde.

Som frivillig MAKtivist vil du desuden blive en del af et stærkt socialt fællesskab. Vi er seriøse omkring vores projekter, men prioriterer også sociale arrangementer, så som julefrokoster og fester i forbindelse med forårsseminar og arbejdsweekender.

Du er altid velkommen som frivillig i Mellemamerika Komiteen. Kontakt os på info@makomiteen.dk eller aarhus@makomiteen.dk hvis du vil involveres i vores arbejde i henholdsvis København eller Aarhus.

Herunder vises først en oversigt over de forskellige grupper i MAK, beskrivelserne finder du længere nede på siden.

Projektgrupper:

 • Brigaderne
 • MAKkult
 • Retten til at passe på naturen
 • REMO
 • Agroøkologi i Guatemala 

 

Aktivitetsgrupper:

 • MAMA-redaktionen
 • Eventgruppen
 • Økonomi
 • Hjemmeside
 • Kommunikation
 • Netværk: Forum for Madsuverænitet

 

Projektgrupper:

De fleste projektgrupper i MAK er åbne for nye løbende – kontakt landssekretæren på info@makomiteen.dk eller 21521740 for at blive sendt videre til den relevante kontaktperson.
 
 • Brigaderne

MAK udsender løbende brigader i seks eller 12 uger ad gangen. Næste gang er efteråret 2020 og foråret 2021. Gruppen skal i samarbejde med brigadekoordinatoren følge op på kontakter i Guatemala og lave opreklamering i Danmark.

Ved at være med i brigadegruppen får du mulighed for at være med til i praksis at lave politisk arbejde om og med Mellemamerika, herunder:

 • Udbredelse af kendskabet til brigaderne (f.eks. igennem annoncering, oplæg mv.)
 • Afholdelse af informationsmøder for brigadeinteresserede
 • Outreach: kontakt med gymnasier, universiteter, højskoler, professionsuddannelser m.fl.
 • At samarbejde med lokale organisationer i Mellemamerika
 • Løbende evaluering, forbedring og udvikling af brigaden
 • Regnskabsføring med brigadepenge
 • Generel indsats for oplysningsarbejde og udbredelse af Guatemala-kendskab i DK

Skriv til brigade@makomiteen.dk hvis du vil være med!

 • MAKkult

MAKKULT arbejder for at støtte brugen af kunst, kultur og kommunikation til at lave positiv social forandring i Mellemamerika. 

Vi arbejder med ungdomsgrupper i Guatemala, der alle er mobiliseret omkring kunst, kultur og kreative metoder, til at skabe et bedre samfund.

 • Retten til at passe på naturen

Dette projekt arbejde med at reducere sikkerhedsrisici for lokale i Guatemala som laver fortalerarbejde m.m. for miljø, klima og natur.

 • REMO
REMO er en spansk forkortelse for Kvindenetværket på øen Ometepe, og støtter kvinder fra 25 landsbysamfund, der i fællesskab søger at finde løsning på deres problemer og håndhæve deres rettigheder som kvinder og som samfundsborgere.
 
 • Agroøkologi i Guatemala

Støtte til en skole i Guatemala, som uddanner kvinder og børn til at kunne dyrke egne grønsager og dermed skabe en langtidsholdbar løsning på problemer med ernæring og viden om landbrug.

Aktivitetsgrupper:

 • MAMA-redaktionen

Kan du lide at fange folk med dine ord? Eller gennem billeder? Vil du afprøve at skrive artikler, lave interviews eller reportager og få det udgivet? Så kom med i MAMA-redaktionen i 2020!
Hvert år udgiver Mellemamerika Komitéen medlemsbladet MAMA (MellemAmerika Magasinet) med fortællinger og reportager fra det forgangne år. 

Hvis du har lyst til at bidrage med interviews, reportager fra begivenheder (også i Danmark) eller artikler om Mellemamerika; eller har du lyst til at bruge dine evner inden for layout, opsætning af tekst og billeder, korrekturlæsning, fotografering eller andet relevant, så send os en kort motiveret ansøgning, så vi ved præcis hvilke af opgaverne du er mest interesseret i, evt. plus CV eller portefølje.

 • Events

I eventgruppen kan du bestemme frit hvilke aktiviteter og arrangementer du vil være med til at planlægge og afvikle. Det konkrete indhold afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og hvad I som gruppe har lyst til.Du kan være med til at udbrede kendskabet til Mellemamerika ved at være med til at arrangere events eller lave kampagner der sætter fokus på forskellige problemstillinger. MAK kan fx findes til Verdensspejl i Aarhus, 48-timers festival og Kulturhavn i København; og nogle gange holder vi også vores egne minifestivaler. Har du en vild ide, vil vi gerne være med til at føre den ud i livet.

Du kan få erfaring med:

 • At ideudvikle og deltage i andre kreative processer i fællesskab med andre.
 • At være tovholder på store og små begivenheder.
 • Arbejdet i en frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
 • Praktisk planlægning og afvikling af arrangementer i solidaritetens navn

 

 • Hjemmeside

Vi deles om opgaver med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden, fx kalender, nyheder, pressemeddelelser m.m. Vi ønsker at gøre hjemmesiden endnu mere tilgængelig og lækker og se på.

Hvis du har kommentarer til hjemmesidens udseende, brugervenlighed eller indhold er du velkommen til at skrive til de(n) kommunikationsansvarlige på kommunikation@makomiteen.dk

 • Kommunikation

Vi ønsker at udbrede kendskabet til MAK, til brigaderne og til vores øvrige solidaritetsarbejde via sociale platforme og artikelskrivning.
MAK udgiver et digitalt nyhedsbrev 8-12 gange om året og samarbejder med tre andre udgivne medier, som udgiver vores artikler m.m. løbende. Denne gruppe har også medlemmer fra MAMA-redaktionen og webgruppen.

 • Netværk: Forum for Madsuverænitet

 

Du kan også blive medlem af MAK: 

Bliv Medlem

I Mellemamerika Komiteen arbejder vi både med solidaritetsarbejde i Mellemamerika og med oplysningsarbejde i Danmark. Som medlem er du med til at støtte vores arbejde, og du modtager desuden vores medlemsblad MAMA en gang om året.